15 05 2011

İZMİR KUŞ CENNETİ (ÇİĞLİ)

İzmir ili Çiğli ilçesine 10 km. uzaklıkta, Ege Denizi kenarında, İzmir Körfezi'nin kuzeyinde bulunan Gediz Nehri Deltası'nın bir bölümü üzerindeki Tekel Çamaltı Tuzlası’nın bulunduğu 8.000 hektarlık alan 1982 yılında Su Kuşları Koruma ve Üretme Sahası olarak tescil edilmiştir. Bunun yanı sıra bu alanın sahip olduğu doğal ve kültürel zenginliklerden ötürü de doğal ve arkeolojik sit alanı, Yaban Hayatı Koruma Sahası ve Uluslar arası Koruma Statüsü olan RAMSAR alanı olarak ilan edilmiştir.

Bu alanda Anadolu’daki 450 kuş türünden 220’sinin varlığı tespit edilmiştir. Bu türlerden 59’u burada kuluçkaya yatmaktadır. Burada kuluçkaya yatan kuş türleri arasında Flamingo, Tepeli Pelikan, Leylek, Küçük kerkenez, Suna, Angıt, Deniz Saksağanı, Kılıçgaga, Deniz Kırlangıcı, Gümüşü Martı, Uzunbacak, Tepeli Tarlakuşu, Arıkuşu, Kuyrukkakan ve Çulhakuşu bulunmaktadır. Ayrıca Tepeli Pelikan, Küçük Karabatak ve Küçük kerkenez gibi dünyada soyları azalan kuş türleri de bulunmaktadır.


Bunların yanı sıra bu alanda tatlı su ve deniz balıkları, üç tür kurbağa, beş tür yılan, beş tür kerkenezin yanı sıra Yabandomuzu, Tilki, Çakal, Tavşan, Sansar, Porsuk, Gelincik, Kirpi ve Sazlık Kedisi de yaşamaktadır. Kuş Cennetinde ziyaretçi merkezi, kuş gözlem kuleleri, dürbün ve gezi bisikleti bulunmaktadır.

Saha içerisindeki Çamaltı Tuzlası, yıllık 600 bin tonu bulan kapasitesi ile Türkiye'nin tuz ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılamaktadır.

Çevre ve Orman Bakanlığının İzmir Kuş Cenneti'nin ''Yaban Hayatı Koruma Sahası'' statüsünü kaldıran 2007 tarihli kararı, İzmir 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıkı, yaptığı yazılı açıklamada, 245 farklı kuş türünün yaşadığı İzmir Kuş Cenneti'nin sahip olduğu koruma statülerinden biri olan ''Yaban Hayatı Koruma Sahası'' statüsünün, 2007 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından kaldırıldığını anımsattı.

İzmir Kuş Cenneti'ni de barındıran Tekel Çamaltı Tuzlası'nın kiralanmasının önünü açmak amacıyla kararın alındığı iddia edilerek, iptali için Ege Doğa Derneği tarafından İzmir 3. İdare Mahkemesine açılan davanın sonuçlandığını belirten Prof. Dr. Sıkı, açıklamasında şunları kaydetti:''Çevre ve Orman Bakanlığının kararı iptal edilerek, İzmir Kuş Cenneti'ne tekrar Yaban Hayatı Koruma Statüsü kazandırılmıştır. Maliye Bakanlığı, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Çevre ve Orman Bakanlığını karara saygılı olmaya ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü de bu kararı en kısa zamanda uygulamaya davet ediyoruz. Alınan bu karar Kuş Cenneti'nin gelecek kuşaklara aktarılması için yasal bir güvence niteliğindedir.''


Yapılaşma ve susuzluk yüzünden kuş sayısı azalan "İzmir Kuş Cenneti" için 15 yıllık eylem planı hazırlandı.

Bölge içindeki yuvalar yenilenecek, balıkçı barınakları yapılacak.

Gediz Deltası’nda 8 bin hektarlık sulak alanı kapsayan Kuş Cenneti, Türkiye’nin koruma altındaki 12 sulak alanından biri durumunda...

220 türün barındığı Cennet’te kuş sayısı 90 bine kadar çıkıyor. 59 tür burada kuluçkaya yatıyor.

Cennetin yönetimi için oluşturulan Birlik, 15 yıllık bir kurtarma planı hazırladı. İlk olarak balıkçı barınakları yeniden düzenlenecek ve bu yolla delta halkına gelir sağlanacak.

Kuruluşların desteğiyle, bölgedeki yuvalar yeniden yapılacak. Sulak alan için tehdit oluşturan okaliptüsler de kesilecek.

Çalışmalar çerçevesinde bölgenin tanıtımı da unutulmadı.

Bu konuda bilgi veren Doğa Derneği Başkanı Güven Eken, "Bu alanın Türkiye ve dünya ölçeğinde tanıtılmasına kadar uzanacak olan bir dizi faliyet gerçekleştirilecek" dedi.                                         


Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından Gediz Deltasında yer alan İzmir Kuşcenneti, benzer doğal özellikleriyle dünya genelinde üne sahip bulunan Fransa’daki Kuş Cenneti Camargue Deltası ve Rhone Nehri için düzenlenen festivale "onur konuğu" olarak katılacak.

Başta Avrupa’daki kuş gözlemcileri ve araştırmacıları olmak üzere bu dalda çalışma yapanlar açısından büyük önem taşıyan Camargue’da 5 yıldır düzenlenen festivalin, Türkiye’deki 464 kuş türünden 284’üne ev sahipliği yapan Gediz Deltası ve İzmir Kuş Cenneti’nin uluslararası alanda daha çok tanınmasına olanak sağlayacağı bildirildi.

İzmir Kuş Cenneti’ni Koruma ve Geliştirme Birliği (İZKUŞ) Müdürü Ahmet Akgün, Camargue’ın da tıpkı Gediz ve İzmir Kuş Cenneti gibi çok sayıda kuş türüne üreme ve konaklama alın oluşturduğunu ve bu kuşlardan flamingolarla ünlü olduğunu ifade etti.

Akgün, Camargue’da tıpkı Gediz Deltası’nda olduğu gibi 2 tuzla bulunduğunu belirti.

Ahmet Akgün, bu yıl 1-6 Mayıs günlerinde altıncısı düzenlenecek festivalde, Gediz Deltası ve İzmir Kuş Cenneti’ni en iyi şekilde tanıtmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Akgün, festivalin iki delta arasındaki koruma amaçlı yönetim açısından, var olan ilişkilerin gelişmesi, bilgi ve deneyim aktarımının hızlanması açısından da yararlı olacağını vurguladı.

887
0
0
Yorum Yaz